Miten haluaisit ympäristöä kohennettavan?

- kunta pyytää järjestöiltä ehdotuksia 31.3. mennessä

Nurmijärven kunta ottaa käyttöön ns. osallistavan budjetoinnin. Tämän vuoden talousarvioon on varattu 50 000 euroa ympäristöön liittyviin toimenpiteisiin. Näistä toivotaan ehdotuksia järjestöiltä maaliskuun loppuun mennessä. Ehdotuksista järjestetään kuntalaisäänestys, josta kärkipää viedään jatkokäsittelyyn.

Kuntalaisäänestyksen jälkeen raati arvioi kärjen ehdotusten toteutuskelpoisuuden ja rahan kohdentaa toteutettaviin hankkeisiin kunnanjohtaja. Esitysten teko-oikeuden rajaaminen järjestöihin liittyy ajatukseen saada esityksiä, jotka ovat laajemman kuin yhden ihmisen harkitsemia. Menettelyllä halutaan myös korostaa järjestöjen merkitystä.

Millaisia hankkeita?

Ympäristön kohentaminen voidaan ymmärtää laajasti. Ehdotukset ja kohteet voivat liittyä esimerkiksi kunnan omistamiin tai yleisessä käytössä oleviin rakennuksiin ja alueisiin tai kunnan toimintamalleihin ja sisältöihin. Kunta neuvottelee tarvittaessa muiden kohteen omistajien kanssa ideoiden toteutuskelpoisuudesta.

Järjestö voi esittää kohennustoimen tehtäväksi kunnan kustannuksella osallistavan budjetoinnin määrärahasta tai esittää rahan saamista kohteeseen ja tehdä työn talkoilla. Hankkeet on tarkoitus toteuttaa tämän vuoden aikana.

Ehdotukset jätetään pe 31.3. mennessä sähköisellä lomakkeella kunnan kotisivujen kautta tai vaihtoehtoisesti paperilomakkeella

Ehdotusten jättöaika päättynyt

1) Pääsääntöisesti sähköisellä lomakkeella - linkki lomakkeeseen >>

  • Mahdolliset ehdotuksiin liittyvät sähköiset liitteet lähetetään osoitteella .
  • Viestiin merkintä "Ehdotus ympäristön kohentamiseksi".
  • Paperiliitteet ks. alla.

2) Vaihtoehtoisesti paperilomakkeella, joita on saatavissa kirjastoista (viikolla 8).

  • Ehdotukset palautetaan mahdollisine liitteineen kunnan kirjaamoon 31.3. klo 12 mennessä osoitteella: Nurmijärven kunta/kirjaamo, PL 37 (Keskustie 2b), 01901 Nurmijärvi.
  • Kuoreen merkintä "Ehdotus ympäristön kohentamiseksi".

Osallistavaa demokratiaa

Osallistavan budjetoinnin taustalla on ajatus osallistavasta demokratiasta, jossa kuntalaiset päättävät, miten julkisia varoja jaetaan ja käytetään. Ihmisillä on mahdollisuus määritellä, keskustella ja priorisoida julkisia kulutuskohteita. Hankkeen toivotaan aktivoivan kuntavaalien alla myös kuntalaisia kiinnostumaan yhteisistä asioista. Se sopii toteutettavaksi hyvin myös näin Suomi 100 -juhlavuonna, jonka teema on "Yhdessä".

Lisätietoja:

Hilkka Gehör, viestintäpäällikkö,   puh. 040 317 2020
Jukka Anttila, hallintojohtaja, , puh. 040 317 2001