Lasten, nuorten ja perheiden palveluja kehitetään – mikä sinulle on tärkeää?

10.10.2017 13.00

Uudenmaan alueella on meneillään hallituksen muutosohjelma LAPE, jossa kehitetään lasten, nuorten ja perheiden palveluita. Tavoitteena on tarjota lapsille, nuorille ja perheille oikeanlaista palvelua oikeaan aikaan yksilölliset tarpeet huomioon ottaen.

Kerro, kuinka hyvin tehtävässä mielestäsi onnistutaan nykyisellään ja kuinka päästäisiin lähemmäksi tavoitteita. Kyselyyn vastaaminen vaatii hetken, joten varaa hetki kiireetöntä aikaa. Kyselyyn vastataan nimettömänä. Vastausaikaa on 19.11. saakka.

Kysely suomeksi

Kysely ruotsiksi

Muutosohjelmassa kehitetään perhekeskuksia, koulujen, varhaiskasvatuksen ja oppilaitosten toimintamalleja, erityisen- ja vaativan tason palveluita sekä ohjataan toimintakulttuurin muutosta, joka koskettaa kaikkia ennen mainittuja palveluja ja kehittämisalueita.

Lämmin kiitos osallistumisestasi!

Lisätietoja muutosohjelmasta STM:n sivuilla

Lisätietoja Uudenmaan hankkeesta: www.lapeuusimaa.fi  ja https://www.facebook.com/UudenmaanLAPE/