Nurmijärven uuden kuntastrategian luonnoksen kommentointi

Nurmijärven kunta aloitti keväällä 2017 uuden kuntastrategian laadinnan. Luottamushenkilöiden lisäksi strategiaa laadittiin aktiivisesti yhdessä kuntalaisten, yritysten, yrittäjien sekä järjestöjen kanssa. Eri sidosryhmien laajan kuulemisen, toimintaympäristön muutosten tarkastelun sekä valtuuston työskentelyn pohjalta laadittu strategian sisällön luonnos on nyt kaikkien kommentoitavana.

Nurmijärven kuntastrategia 2018-2025 sisällön luonnos

Löydät lisää materiaalia tämän sivun lopusta.

Jätäthän kommenttisi sunnuntaihin 10.12.2017 mennessä.

Kommentoi luonnosta

 

Uuden kuntastrategian laadinnan askeleet

Uuden kuntastrategian laadinnan pohjaksi asukkaat, yhdistykset, valtuusto 2013-2016 ja kunnan henkilöstö arvioivat Nurmijärven kuntastrategian 2014-2020 sisältöä ja toteutumista. Tulosten pohjalta uuden kuntastrategian laadinnan tavoitteeksi asetettiin kaikkien nurmijärveläisten yhteinen strategia, jonka

 • laadintaprosessia on avattu niin sidosryhmien kuin henkilöstön suuntaan,
 • toteuttaminen on jo laadintavaiheessa selkeästi määritelty ja
 • vastaa uuden kunnan haasteisiin muuttuvassa ja vaikeammin ennakoitavissa toimintaympäristössä.

Uuden kuntastrategian laadintaa varten on kuultu

 • asukkaiden,
 • nuorten,
 • Nurmijärven kunnassa toimivien yhdistysten,
 • Nurmijärven kunnassa toimivien yrittäjäjärjestöjen,
 • yritysjohtajien,
 • Nurmijärven kunnan henkilöstön

näkemyksiä tulevaisuuden tärkeistä teemoista ja painotuksista.

 

Sidosryhmien kuulemiset järjestettiin seuraavasti

Asukaat

 • asukastyöpaja Kirkonkylässä 21.9.
 • asukastyöpaja Rajamäellä 28.9.
 • asukastyöpaja Klaukkalassa 12.10.
 • asukastyöpaja Kyläasiainneuvottelukunnalle 23.10.
 • avoin palautteenantokanava kunnan kotisivuilla 12.9.-26.10.
 • kuntastrategia 2014-2020 arvioinnin yhteydessä saadut kommentit tulevaisuuden tärkeistä teemoista

Nuoret

 • Nuorten jututus kouluilla 4.9.-29.9. (Nurmijärven yhteiskoulun yläaste, Rajamäen yläaste, Isoniitun koulu, Rajamäen lukio, Arkadian yhteislyseo, Keuda)
 • Nuorisovaltuusto 3.10.

Yhdistykset

 • Hyvinvointifoorumi 5.10.

Yrittäjäjärjestöt

 • Yrittäjäjärjestöjen strategiatyöpaja 16.10.

Yritysjohtajat

 • Kunnanjohtajan yritystapaaminen 6.9.

Kunnan henkilöstö

 • Henkilöstön strategiakysely 11.9.-22.9.
 • Henkilöstön strategiapuimala 29.9.
 • Sivistystoimen esimiesten iltapäivä, strategiaosuus 14.9.

Sidosryhmien kuuleminen muodosti strategian laadinnan toisen osan. Toisen osan muodosti skenaariotyöskentely. Nurmijärven skenaarioita on työstetty yhdessä Kunnanhallituksen, Elinvoimalautakunnan, kunnanjohtoryhmän ja kunnan toimialojen edustajista kootun sparrausryhmän voimin. Konsulttina skenaariotyössä toimi Capful Oy. Näitä skenaarioita törmäytettiin sidosryhmien näkemyksiin sekä ryhmien teemoihin valtuuston strategiaseminaarissa 27.-28.10.

 

Luonnos ja siihen liittyvä materiaali

Alta löydät liitteenä luonnoksen uuden kuntastrategian sisällöksi. Kyseistä strategialuonnosta työstetään valtuuston strategiatyöpajassa 28.11. Alta löytyy myös strategian laadinnan materiaalina toimineet sidosryhmien ydinviestit sekä Nurmijärven skenaariot 2030.

Nurmijärven kuntastrategia 2018-2025 sisällön luonnos

Nuorten, taajama-asukkaiden ja yhdistysten ydinviestit strategiaan vietäväksi

Henkilöstön, yrittäjäjärjestöjen ja yritysjohtajien sekä kyläasiain neuvottelukunnan ydinviestit strategiaan vietäväksi

Nurmijärven skenaariot 2030