Viirinlaakson ja Klaukkalantien välin Seurantie-Lahnuksentie rakennusurakan aiheuttamat muutokset liikennejärjestelyihin (päivitetty 9.8.2017)

9.8.2017 11.00

Nurmijärven kunta rakennuttaa Viirinlaakson asemakaava-alueen katuja ja vesihuoltoa sekä Klaukkalan uuden matkakeskuksen aluetta. Samassa urakassa parannetaan Klaukkalantietä välillä Seurantie–Lahnuksentie. Klaukkalantielle toteutetaan mm. Luhtajoentien uusi liikennevaloin ohjattu katuliittymä sekä kaistajärjestelyjä. Koko rakennusurakan urakkasopimuksen mukainen arvioitu valmistumisaika on syyskuussa 2018.

Rakennusurakka aiheuttaa työnaikaisia liikennejärjestelyjä, jotka haittaavat liikennöintiä erityisesti Klaukkalantien-Lahnuksentien liittymässä. Liittymässä joudutaan edelleen liikennöimään ilman liikennevalo-ohjausta ainakin viikolle 39 asti.

Viikolla 35 Klaukkalantien itäreunan kevyen liikenteen väylä otetaan käyttöön murskepintaisena. Koska Klaukkalantien länsireunan kevyen liikenteen väylä on edelleen pois käytöstä ja Klaukkalantien-Lahnuksentien liittymässä ei ole suojatietä Klaukkalantien yli, tulee Klaukkalan länsipuolisen alueen jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käyttää Isoseppälän kevyen liikenteen väyliä.

Viirinlaakson alue on työmaa-aluetta ja ulkopuolisten liikkuminen työmaa-alueella on kielletty.

Nurmijärven kunta pahoittelee asukkaille, yrityksille ja muille tienkäyttäjille rakennusurakasta aiheutuvaa haittaa.

Lisätietoja liikennejärjestelyistä antaa maarakennuspäällikkö Pertti Mastosalo, p. 040 317 2328, pertti.mastosalo@nurmijarvi.fi.

(Tiedote päivitetty 9.8.2017)

Kartat

Liikenteenohjaus

Kevyenliikenteen opastus Klaukkalantie - Isoseppälä

Lue myös

Klaukkalantien-Kirkkotien-Alitilantien kiertoliittymän rakentamisen aiheuttamat muutokset liikennejärjestelyihin (26.4.2017) >>

Viirinlaakson ja Klaukkalantien välin Seurantie - Lahnuksentie rakennusurakan aiheuttamat muutokset liikennejärjestelyihin (tiedote 21.4.2017)

Viirinlaakson rakennusurakan tiedote (17.2.2017) ja alueen katusuunnitelmat >>